Bijbelkringen - Evangelisatie Haastrecht

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Bijbelkringen

Gemeenteleven
"Elim"
Deze Bijbelkring wordt door de mentor geleid. Er wordt vergaderd in de consistorie van onze kerk. Elim was één van de oases waar het volk Israël tijdens de woestijnreis mocht rusten. Het was een lieflijke plaats midden in de woestijn, met 12 waterbronnen en 70 palmbomen. Deze kring wil gelaafd worden, zoals het volk Israël tijdens de woestijnreis, door de geestelijke bronnen van het Woord in de schaduw van de rust der palmbomen.
Voor info over Bijbelkring Elim mail de mentor via de knop contact/relevante gegevens, info mentor.

"Berea"
Ook deze kring vergadert in de consistorie van ons kerkgebouw. Bij deze Bijbelkring wordt stevig gestudeerd, zoals de mensen in Berea ook deden: "Deze waren edeler dan die te Thessalonica, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze alzo waren". (Handelingen 17 : 16).
Voor info over Bijbelkring Berea mail hun contactpersoon.

"Our Choice"
Deze kring vergadert afwisselend bij een van de leden thuis. Het is een kring voor de jongere gemeenteleden en hen die nog wat minder bijbelkennis hebben. De naam, die "onze keuze" betekent, heeft te maken met Jozua 24 : 24: "En het volk zeide tot Jozua: wij zullen de HEERE onze God dienen, en wij zullen Zijn stem gehoorzamen".
Voor info over Bijbelkring Our Choice mail hun contacpersoon.

Nederlands Hervormde Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag te Haastrecht
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu