Crisispastoraat - Evangelisatie Haastrecht

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Crisispastoraat

Pastoraat
Extra pastorale steun in moeilijke omstandigheden

Gemeenteleden kunnen door allerlei uiteenlopende omstandigheden, zoals rouw, psychische klachten, gezinsproblemen, verslaving, werkeloosheid e.d. in een crisissituatie terechtkomen. Zo'n situatie heeft z'n weerslag op het geloofsleven. Onze mentor en het bestuur willen graag zoveel mogelijk, namens de Heere zelf en namens de gemeente, in dergelijke omstandigheden meeleven en waar mogelijk begeleiding bieden.

Wie zich in een crisissituatie bevindt en meeleven wenst, bijvoorbeeld in de vorm van een bezoek, wordt geadviseerd contact op te nemen met de mentor of een bestuurslid. Bij een sterfgeval, gelieve zo spoedig mogelijk contact met de mentor op te nemen. In beide gevallen via de knop contact/relevante gegevens, info mentor.
Nederlands Hervormde Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag te Haastrecht
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu