Bezoeken - Evangelisatie Haastrecht

Ga naar de inhoud

Bezoeken

Gemeente > Pastoraat
Geboorte- en doopbezoek
Ieder die de geboorte van een kind te kennen geeft, wordt, zo mogelijk in de kraamtijd, bezocht door onze mentor en het bestuur. Tijdens dit bezoek zal in het algemeen de datum voor de doopdienst worden vastgesteld.

Huisbezoek
Van september tot en met maart vinden huisbezoeken plaats. Deze vorm van bezoek heeft tot doel om in huiselijke sfeer in een gesprek van hart tot hart te spreken over het wel en wee van degene die bezocht wordt. Met name de betrokkenheid op God en Zijn Woord zal besproken worden. De afspraken zullen door het bestuur van tevoren worden gemaakt.

Verjaardagsbezoek
Gemeenteleden vanaf 70 jaar worden rond hun verjaardag bezocht door onze mentor. Een gemeentelid bezoekt ook, op afspraak, deze jarigen. Zo wil het bestuur meeleven met de oudere gemeenteleden en hen vanuit Gods Woord bijstaan.
 
Wilt u ook jarige ouderen bezoeken, neem dan contact op met Gerina Verburg

Ziekenbezoek
Als gemeenteleden in het ziekenhuis verblijven worden ze gewoonlijk bezocht door onze mentor of een afgevaardigde van het bestuur. Opname en ontslag graag tijdig melden bij de mentor.
Nederlands Hervormde Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag te Haastrecht
Terug naar de inhoud