Zondagsschool Timotheüs - Evangelisatie Haastrecht

Ga naar de inhoud

Zondagsschool Timotheüs

Verenigingen > Jeugd
'Als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof, dat in u is, hetwelk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Eunice; en ik ben verzekerd dat het ook in u woont.'
2 Timotheüs 1:5


Timotheüs kreeg al jong onderwijs in het Woord van God van zijn grootmoeder en zijn moeder.
En hij geloofde in de Heere Jezus net als zijn grootmoeder en moeder.
Zo krijgen ook de kinderen van onze gemeente onderwijs uit het Woord van God.
We bidden dat God het onderwijs aan onze kinderen wil zegenen.

In het winterseizoen wordt er om de drie weken op zondagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur zondagsschool gehouden in de consistorie van ons kerkgebouw en in de kinderoppasruimte.
Kinderen van 4-12 jaar zijn van harte welkom.
We luisteren naar een Bijbelverhaal, leren een psalm en Bijbeltekst en doen een verwerking die aansluit bij het Bijbelverhaal.

Het rooster voor de oudste en de jongste groep kunt u hier downloaden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Anita Verburg.

De data voor 2023/2024 zijn D.V.

10 september
1 oktober
22 oktober
12 november
3 december
22 december Kerstavond
7 januari
28 januari
25 februari
17 maart
7 april
21 april

De kinderen uit groep 1-3 hebben zondagsschool in de Groene kikker, waar ook kinderoppas gehouden wordt.
De kinderen uit groep 4-8 zijn welkom in de consistorie van de kerk.
Nederlands Hervormde Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag te Haastrecht
Terug naar de inhoud