Bijbelkring Berea - Evangelisatie Haastrecht

Ga naar de inhoud

Bijbelkring Berea

Verenigingen > Volwassenen
'En de broeders zonden terstond des nachts Paulus en Silas weg naar Berea; daar gekomen zijnde, gingen heen naar de synagoge der Joden; Deze waren edeler dan die te Thessalonica, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze alzo waren'
Handelingen 17: 10 en 11

Bij deze Bijbelkring wordt stevig gestudeerd, zoals de mensen in Berea ook deden.
 
Deze Bijbelkring vergadert op woensdagavond een keer in de 2 of 3 weken in ons kerkgebouw.
De leden verzorgen om de beurt een inleiding.
Aanvang 20.00 uur in de kerk.
Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom!

Voor meer informatie over deze Bijbelkring kunt u contact opnemen met Jan Verburg.
 
De data voor 2023/2024 zijn D.V.

6 september
20 september
4 oktober
25 oktober
8 november
22 november
13 december
10 januari
24 januari
7 februari
28 februari
27 maart
10 april
24 april
15 mei
5 juni
19 juni
Nederlands Hervormde Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag te Haastrecht
Terug naar de inhoud