Heilig Avondmaal - Evangelisatie Haastrecht

Ga naar de inhoud

Heilig Avondmaal

Gemeente > Sacramenten
'En Hij nam brood, en als Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het hun zeggende: Dat is Mijn lichaam hetwelk voor u gegeven wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis. Desgelijks ook den drinkbeker na het Avondmaal zeggende: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed, hetwelk voor u vergoten wordt.'
Lukas 22:19 en 20

Als Evangelisatie belijden wij dat het Heilig Avondmaal een instelling is van Jezus Christus, dat Hij alleen heeft ingesteld voor Zijn gelovigen die in het midden van de gemeente belijdenis van het geloof hebben afgelegd. Wij vermanen alle ongelovigen en hen die zich met ergerlijke zonden besmet weten zich van de tafel des Heeren te onthouden, zolang zij zich niet bekeren. Met de hulp van God zullen wij tegenstaan en weren allen die de heilige sacramenten misbruiken of verachten.

Vier keer per jaar wordt in de gemeente het Heilig Avondmaal bediend en gevierd, dat door de Heere Jezus is ingesteld de nacht voordat Hij stierf.
In de week voorafgaande aan het Heilig Avondmaal wordt er op zondag een voorbereidingsdienst gehouden.
Op de woensdag in deze week is er een bezinningsavond waar het Heilig Avondmaal centraal staat.
Deze avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in ons kerkgebouw.

Censura Morum
In de week voor het Heilig Avondmaal kan er, op verzoek, Censura Morum gehouden worden. Dit dient om kritisch te kijken (Censura) naar alles wat in onze levensstijl (Morum) tussen de Heere en onze ziel kan komen. Wenst een gemeentelid hiervan gebruik te maken dan wordt hij of zij verzocht contact op te nemen met dhr. H.C. HeekNederlands Hervormde Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag te Haastrecht
Terug naar de inhoud