Crisispastoraat - Evangelisatie Haastrecht

Ga naar de inhoud

Crisispastoraat

Gemeente > Pastoraat
Extra pastorale steun in moeilijke omstandigheden

Gemeenteleden kunnen door allerlei uiteenlopende omstandigheden, zoals rouw, psychische klachten, gezinsproblemen, verslaving, werkeloosheid in een crisissituatie terecht komen.
Zo'n situatie heeft z'n weerslag op het geloofsleven. Onze mentor en het bestuur willen graag zoveel mogelijk in dergelijke omstandigheden meeleven en waar mogelijk begeleiding bieden.
Wie zich in een crisissituatie bevindt en meeleven wenst, bijvoorbeeld in de vorm van een bezoek, wordt verzocht contact op te nemen met de mentor of een bestuurslid.

Wij vragen u ook bij een sterfgeval en voor het leiden van de begrafenis contact op te nemen met de mentor.
Bij afwezigheid van de mentor wordt u verzocht contact op te nemen met dhr. H.C. Heek
Nederlands Hervormde Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag te Haastrecht
Terug naar de inhoud