Diaconaal werk - Evangelisatie Haastrecht

Ga naar de inhoud

Diaconaal werk

Gemeente > Pastoraat
'Dient elkander door de liefde. Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven.'
Galaten 5:13b en 14

Diaconaal werk of diaconaat komt van het Griekse woord 'diakonia' wat 'dienen' betekent. Dit 'dienen' is een Bijbelse opdracht waaraan wij in onze gemeente op verschillende manieren vormgeven, zowel praktisch als financieel.

In de diensten wordt er geld ingezameld. Enerzijds om de eredienst in stand te houden en anderzijds om onze naasten dichtbij en ver weg financieel te ondersteunen. Dichtbij kan het een gemeentelid zijn dat hulp nodig heeft en verder weg zijn het hulporganisaties die wij middels deze collecten steunen.

Heeft u vragen over deze financiële ondersteuning dan kunt u contact opnemen met dhr. K. Otte.

Daarnaast is er in onze gemeente een kerkelijk netwerk, waarin door gemeenteleden praktische hulp geboden wordt aan andere leden van de gemeente.
U kunt dan bijvoorbeeld denken aan boodschappen doen, meegaan naar een ziekenhuisbezoek, een maaltijd verzorgen, op kinderen passen wanneer een van de ouders in het ziekenhuis ligt enz.

Heeft u hulp nodig of wilt u zich aanmelden om hulp te bieden of heeft u een vraag/opmerking dan kunt u contact opnemen met Wietske Krijgsman.


Nederlands Hervormde Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag te Haastrecht
Terug naar de inhoud