Jubileumboek - Evangelisatie Haastrecht

Ga naar de inhoud

Jubileumboek

Informatie
Op de ledenvergadering van 8 april 2016 is het jubileumboek gepresenteerd.
Dit boek is verschenen in verband met het 80-jarig bestaan van de Nederlands Hervormde Evangelisatie te Haastrecht.
Het boek is geschreven door Jan Verburg. Onze mentor, ds. J. Blom verwoordt in zijn 'ten geleide' het tot stand komen van het jubileumboek o.a. als volgt: 'Ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van de Nederlands Hervormde Evangelisatie op G.G. te Haastrecht komt dit gedenkboek uit.' Jan Verburg, zoon van dhr. M. Verburg, heeft dit boek samengesteld en van een 'vooraf' voorzien. Hij heeft daarbij gebruik gemaakt van notulen, kerkbladen, jaarverslagen enz. Hij neemt ons mee in de geschiedenis van de 'Evangelisatie'. Hij geeft ons een doorkijkje hoe het er in de beginjaren en volgende aan toe ging. Het geeft iets weer van de sfeer die er was. Dhr. G. de Pater heeft als godsdienstonderwijzer en voorganger heel veel mogen betekenen". Het jubileumboek is voorzien van vele foto's, zowel in zwart-wit als in kleur.Het jubileumboek kost 10,- Euro (exclusief verzendkosten) en kan besteld worden bij dhr. H.C. Heek.
Nederlands Hervormde Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag te Haastrecht
Terug naar de inhoud