Giften en ledengeld - Evangelisatie Haastrecht

Ga naar de inhoud

Giften en ledengeld

Informatie
Giften
Wilt u een gift overmaken dan kan dat op het volgende Bankrekeningnummer:
NL31 RABO 0118 5021 66
t.n.v. Penningmeester van de N.H. Evangelisatie te Haastrecht
 
Ledengeld
Het ledengeld voor het lidmaatschap van onze vereniging bedraagt € 25,- per gezin per jaar.
U kunt dit overmaken op bovenstaand bankrekeningnummer.
 
De Nederlands Hervormde Evangelisatie te Haastrecht op Gereformeerde Grondslag heeft een ANBI-status.
RSIN-nummer: 804157789

Een overzicht van jaarrekening 2023 en begroting 2024 en het standaardformulier publicatieplicht ANBI kan hier worden gedownload.
KvK nummer: 40464453

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. K. Otte

 
 
 

Nederlands Hervormde Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag te Haastrecht
Terug naar de inhoud