Kerkblad en Agenda - Evangelisatie Haastrecht

Ga naar de inhoud

Kerkblad en Agenda

Informatie
Het kerkblad ligt op de eerste zondag van de maand in de hal van ons kerkgebouw gereed om mee te nemen.
In de zomermaanden worden twee maanden samengevoegd.
Voor de bijdrage in het kerkblad wordt u verzocht deze uiterlijk op de één na laatste woensdag van de maand, bij voorkeur als Word-document, aan te leveren bij mw. N.N. Blok-Dool

Vanuit privacy oogpunt heeft het bestuur in 2014 besloten geen digitale versies van het kerkblad meer online te plaatsen.
Voor een digitale versie van het kerkblad kunt u een mail sturen naar evanghaastrecht@gmail.com

Voor de agenda voor alle activiteiten in onze gemeente klik hier

N.B. In verband met de Coronamaatregelen kan het gebeuren dat activiteiten niet doorgaan.
Gemeenteleden worden hiervan per email op de hoogte gesteld.
Nederlands Hervormde Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag te Haastrecht
Terug naar de inhoud