Heilige Doop - Evangelisatie Haastrecht

Ga naar de inhoud

Heilige Doop

Gemeente > Sacramenten
'Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.'
Mattheüs 28:19

Als Evangelisatie belijden wij dat de Heilige Doop een instelling is van Jezus Christus om ons en onze kinderen Zijn Verbond te verzegelen. Daarom behoren de kleine kinderen van de gemeente als erfgenamen van het Rijk van God gedoopt te zijn.

Ter voorbereiding op de doopdienst wordt een doopzitting gehouden. Hier worden beide ouders verwacht. Er wordt dan onder leiding van de mentor gesproken over de betekenis van de Heilige Doop en de consequenties daarvan voor de christelijke opvoeding.
Na de doopbediening wordt aan de ouders een doopkaart overhandigd.

Voor hen die niet als kind gedoopt zijn, bestaat de mogelijkheid om als volwassene gedoopt te worden, na het afleggen van openbare geloofsbelijdenis.


Nederlands Hervormde Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag te Haastrecht
Terug naar de inhoud