Geschiedenis - Evangelisatie Haastrecht

Ga naar de inhoud

Geschiedenis

Wie zijn wij
De Nederlands Hervormde Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag te Haastrecht is ontstaan in juni 1933. In dat jaar begon de Vereniging van Hervormd Gereformeerde Godsdienstonderwijzers met het houden van preken in een herberg. Vanwege de ongeschiktheid van de locatie werd uitgezien naar een andere.
Al spoedig werd in het gebouw Concordia op zondag tweemaal gepreekt door de leden van de Godsdienst Onderwijzers Vereniging.
De opkomst groeide gestaag. In december 1933 werd besloten om de heer G. de Pater (Godsdienst Onderwijzer te Gouderak) aan te stellen om huisbezoek te doen en catechisatie te geven. Tot ver na de oorlog heeft hij zijn krachten mogen wijden aan onze gemeente.
Zo richtte hij bijvoorbeeld in 1936 het blad 'Om Sions wil' op om geld in te zamelen voor de Evangelisatie.

Op 17 november 1959 werd de eerste steen van het kerkgebouw aan de Liezeweg gelegd door de eerwaarde heer De Pater.
In 1960 werd de luidklok gegoten en in de toren gehangen.
De buitenkant van de kerk is gerenoveerd in het begin van deze eeuw en eind 2010 is de toren gerestaureerd.

Mentoren (en voorgangers) van onze gemeente zijn geweest:
dhr. G. de Pater (1935-1967)
dhr. G. Nijhof te Utrecht (december 1967-maart 1969)
ds. L. Roetman te Gouda (1968)
dhr. H. Stolk te Scheveningen (1969)
ds. J.R. Cuperus uit Waddinxveen (1970 - oktober 1978)
ds. J. Verwelius (oktober 1978 - zomer 1981)
dhr. L.D. Burger (1 oktober 1981-1988 tot zijn bevestiging als predikant in Stad aan het Haringvliet)
ds. G.H. van Kooten uit Delft (1988-2000)
ds. L.D. Burger uit Waddinxveen voor de tweede keer (van  mei 2000 tot mei 2014)
ds. J. Blom uit Ridderkerk (van mei 2014 tot en met december 2020)

De gemeente telt nu zo’n 190 zielen en we mogen het werk van de HEERE in onze gemeente opmerken.

Vanaf 1 januari 2021 is ds. H. Liefting uit Gouda onze mentor.
Nederlands Hervormde Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag te Haastrecht
Terug naar de inhoud